Hvidovre

Borgermøde om skoledistriktsændringer i Hvidovre

Foto: Hvidovre Kommune

Børne- og Uddannelsesudvalget tager på sit møde den 15. august stilling til om forslag til nye skoledistrikter skal sendes i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer.

Høringsperioden er den 16. august til den 9. september.

Hvidovre Kommune holder borgermøde om skoledistriktsændringer den 31. august kl. 19-20.30 i Kometen.

På borgermødet vil man kunne høre mere om de kommende skoledistriktsændringer.

Den 25. oktober træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om skoledistrikterne.

Du finder tidsplanen for skoledistriktsændringer og indskrivning her:

Tidsplan for ændring af skoledistrikter og indskrivning

Kommentarer