Hvidovre

Stiftende generalforsamling for Hvidovre Frivilligcenter

En platform til at netværke, samarbejde og udvikle frivillighed – Kom og støt Hvidovres nye frivilligcenter.

Der afholdes stiftende generalforsamling for Hvidovre Frivilligcenter onsdag den 15. juni kl. 19.00-21.00 i Multicafeen, Høvedstensvej 45.

Generalforsamlingen er både for dem, der har lyst til at gå ind i frivilligcentrets bestyrelse, og for dem, der er nysgerrige og gerne vil bruge frivilligcentret fremover.

Frivilligcentrets formål bliver at understøtte frivillige initiativer og indsatser, som har et socialt sigte. Centret bliver en samlende platform for det frivillige sociale engagement og skal:

  • støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og hjælpe nye foreninger i gang
  • gøre det lettere at blive frivillig, at yde en frivillig social indsats og at finde hjælp i lokalsamfundet
  • skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommune, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere.

Tilmeld dig via hvidovreerhverv.nemtilmeld.dk/74

Kommentarer