Hvidovre

Scenarier for midlertidige plejeboliger undersøges

Foto: Hvidovre Kommune

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede, at kommunens administration skal undersøge fire konkrete scenarier for, hvordan der kan etableres 60 midlertidige plejeboliger i perioden frem til det kommende pleje- og ældreboligbyggeri på Strandmarkens Fritidscenter er opført. Prognoser viser, at Hvidovre får brug for 60 nye plejeboliger i årene fra 2023-2028.

”Nu får vi undersøgt bredt, hvad der er mulighed for, og hvad det vil koste, at etablere midlertidige plejeboliger på fire forskellige måder, og så skal vi senere tage stilling til, hvordan vi bedst kan løse den opgave, vi har med at få skabt nogle midlertidige plejeboliger indtil der er bygget flere plejeboliger, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Arne Bech.

Det første scenarie, der skal undersøges, er at etablere 60 plejeboliger i midlertidige pavilloner. Pavillonerne vil kunne etableres gradvis efterhånden, som der mangler plejeboliger. Det skal i forbindelse med det første scenarie undersøges, om pavillonerne i stedet kan huse nogle eller alle beboere i de 44 beskyttede boliger på Krogstenshave, da  disse boliger vil kunne bruges som midlertidige plejeboliger.

Det andet scenarie er, at genetablere  plejeboliger på Svendebjerghave. Den løsning vil betyde, at de nuværende døgnrehabiliteringspladser midlertidig skal flyttes til Hvidovre Hospital.

Det tredje scenarie, der skal undersøges, er muligheden for at etablere ’plejebolig’ i borgeres eget hjem. Det er en løsning, der kan imødekomme nogle borgeres ønske om at blive boende i et hjem frem for i en plejebolig. Den kan eventuelt kombineres med et af de andre scenarier.

Det fjerde og sidste scenarie for midlertidige plejeboliger er, at købe plejehjemspladser i andre kommuner. Det skal undersøges om der er ledige pladser i nabokommunerne. Den løsning kan også kombineres med én af de andre scenarier.

SF, Enhedslisten, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Hvidovrelisten og Nye Borgerlige stemte for at undersøge de fire scenarier, mens Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte imod med henvisning til Ældrerådets høringssvar, der anbefaler ikke at tage Svendebjerghave med i undersøgelsen.

 

Kommentarer