Hvidovre

Risbjergsskolen får dispensation til større klasser efter sommerferien

Foto: Hvidovre Kommune

Når de yngste elever på Risbjergskolen i Hvidovre møder ind i 0. klasse efter sommerferien, så kan det være til flere end 28 elever i hver klasse. Børne- og Uddannelsesudvalget har nemlig på et ekstraordinært møde givet skolen dispensation til en højere klassekvotient.

Beslutningen skyldes, at der i skrivende stund er indskrevet 83 elever i Risbjergskolens tre kommende 0. klasser. Der er dermed kun plads til én tilflytter mere, før det maksimale elevtal overstiges, og skolen ville være nødt til at oprette en fjerde 0. klasse. Der er dog ikke plads på Risbjergskolen til at rumme endnu en klasse på årgangen – og derfor har skolen altså fået dispensation til en højere klassekvotient for den kommende 0. årgang. Elevtallet kan dog ikke overstige 30 elever i hver klasse.

Dispensationen skal ses i sammenhæng med den større sag om kommende skoledistriktsændringer, som politikerne skal behandle efter sommerferien. Her skal der ses på en langsigtet løsning på, at flere skoler i Hvidovre oplever en markant stigning i antallet af elever. En elevtalsprognose har vist, at flere skoler allerede fra skoleåret 2023/24 vil blive presset af et større antal elever, og at der på fem ud af ni skoler forventes en klasse mere, end skolen er indrettet til. Derfor er det foreslået at justere skoledistriktsgrænserne, så eleverne kan rummes inden for skolernes kapacitet. Derved vil man undgå at skulle give dispensationer til større klasser, som det nu har været nødvendigt at gøre på Risbjergskolen.

I forbindelse med skoledistriktsændringerne er der planlagt et borgermøde den 31. august kl. 19.00 – 20.30 i Kometen, hvor man kan stille spørgsmål og høre mere om de foreslåede skoledistriktsændringer.

Den 25. oktober træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om skoledistrikterne.

Kommentarer