Samfund

Nyt projekt vil give cykelturismen bedre vilkår i Danmark

Danmark skal have et rekreativt cykelknudepunktsnetværk, der vil give cyklister mulighed for at genopdage danske seværdigheder og naturskønne områder i en række udvalgte kommuner. Projektet udvikles af Dansk Kyst- og Naturturisme, NIRAS, Cyklistforbundet og hollandske specialister.

Cyklen står i centrum i 2022, der både er Cyklens år, og året hvor Tour de France starter i Danmark. Det er også året, hvor grundstenene bliver lagt til Danmarks nye rekreative cykelknudepunktsnetværk. Dansk Kyst- og Naturturisme har skabt dette projekt efter hollandsk forbillede for at skabe bedre vilkår for dansk cykelturisme og for at få cyklisterne endnu mere ud i den danske natur.

De nye cykelknudepunkts­netværk vil markere et opgør med den traditionelle planlægning af cykelnetværk i Danmark. Fokus skal flyttes fra et rutebaseret netværk til et knudepunktsbaseret netværk. Det vil kræve en helt ny tilgang til planlægning og udpegning af ruter og knude­punkter. Desuden vil udvælgelsen af ruterne og knudepunkterne være baseret på data, så den viden, der allerede ligger om dansk friluftsliv i forskellige databaser, bliver bragt i spil for at lave det bedst mulige knudepunktsnetværk for cyklister.

”Vi vil gerne sørge for, at dette rekreative cykelknudepunktsnetværk giver cyklisterne en god oplevelse, så de får lettere adgang til smuk natur, seværdigheder og forskellige faciliteter på cykelruterne. De senere år er der kommet et øget fokus på både natur og på Danmark som feriemål, så det er helt oplagt også at skabe bedre vilkår for cyklisterne. Det gælder både dem på cykelferie, og dem som bare vil cykle en dejlig tur,” siger Gunvor Riber Uggerhøj, der er projektleder for NIRAS.

Projektet skal løbe fra marts 2022 til november 2023 i en række udvalgte kommuner, og har et samlet budget på 3,9 mio. kr. 

Stærkt dansk-hollandsk team

Projektet skal føres ud i livet af Dansk Kyst- og naturturisme i samarbejde med NIRAS og Cyklistforbundet samt de hollandske selskaber Mobycon og Folkersma Routing en Sign, der har stor erfaring med lignende projekter i Holland og Belgien.

NIRAS står for projektledelsen og det kommunale samarbejde. Mobycon er eksper­ter i strategisk netværksudvikling og cykelmobilitet, og Folkersma Routing en Sign har stor er­faring i konkret etablering af rekreative netværk og skilteopsætning. Cyklistforbundet bidrager med stor viden om dansk cykelkultur og et bredt funderet netværk af lokalaf­delinger.

”Vi har et bredt erfaringsgrundlag fra udvikling af cykelknudepunktsnetværk fra internationale projekter, kombineret med et indgående kendskab til Danmarks landskaber og dansk turisme og planlægning. Vi lægger vægt på at sørge for, at strækningerne er både sceniske, behagelige og trygge, samtidigt med at de giver mulighed for at nyde landskab og kulturhistorie. Desuden skal cyklisterne have adgang til sommerhusområder og overnatning, restaurationer og indkøbsmuligheder, samt museer og andre attraktioner,” siger Gunvor Riber Uggerhøj.

Holland danner forbillede for nye netværk af cykelknudepunkter

Selvom Danmark er en stolt cykelnation, og selvom det danske landskab er som skabt til cykeltu­risme, så bruges cyklerne mest i byerne. Det skyldes en række udfordringer med usikre og usammenhængende cykel­veje, dårlig skiltning og mangelfuld sammenkobling mellem centrale funktioner.

”I Holland og Belgien har de længe haft fokus på at bruge deres cykler til at komme rundt og ud i naturen, og selvfølgelig skal vi det samme i Danmark. Men hollænderne har brugt over 20 år på at opbygge deres rekreative cykelknudepunkts­netværk, og vi er først lige gået i gang herhjemme,” siger Gunvor Riber Uggerhøj.

Men dette projekts nye tilgang til cykelturisme vil give nemmere adgang til attraktive ruter og områder for alle cyklister i Danmark.

”Den danske natur og de forskellige seværdigheder skal være i højsædet, og det skal være tilgænge­ligt for alle, unge og gamle, fastboende borgere og turister, danskere og udenlandske gæster. Alle skal kunne cykle rundt i Danmark og få mulighed for at komme ud i vores herlige natur,” forklarer Gunvor Riber Uggerhøj.

Kommentarer