Hvidovre

Hov! Blev Hvidovre SYD glemt, da skoledistrikter skulle ændres?

Foto: engstrandskolen.hvidovre.dk

Debatindlæg af Line Petersen på vegne af Skolebestyrelsen på Engstrandskolen

Gennem vores arbejde i Engstrandskolen’s skolebestyrelse møder vi ofte myter og fordomme til Engstrandskolen – ofte baseret på forældede og ubegrundede antagelser. I forbindelse med de nuværende diskussioner om ændring af skoledistrikter er dette igen blevet tydeligt.

Engstrandskolen kæmper med at mange i nuværende skoledistrikt søger til en skole udenfor distriktet i forbindelse med skolestart. Dette er fortvivlende, da Engstrandskolen for 3. år i træk har fået det bedste resultat i forældretilfredshedsundersøgelse på indskoling og SFO områderne. Der er nyindrettede faglokaler på skolen, en aktiv SFO, og både en idrætslinje fra 7. klasse samt gode sportsfaciliteter og sportstilbud (herunder fast ugentlig svømning/skøjtetur i SFO). Endelig har skolen for 2-3 år siden modtaget en pris for at være en af de skoler i Danmark, der leverede det højeste karakterløft.

I oplægget til Kommunal bestyrelsen har Børne- og Uddannelsesudvalget valgt ikke at ændre på skoledistrikt i Hvidovre syd. Det vil få konsekvenser for den kvalitet af undervisning Engstrandskolen kan levere. I år er der startet to 0. klasser med mindre end 20 elever i hver klasse. Sådan er udsigten også for de næste års optag. Selvom små klasser er positivt på mange måder, så hænger økonomien desværre ikke sammen, og det 2-lærer setup, som har givet så gode resultater i indskolingen, kan være truet.

Vi vil opfordre til, at ændring i skoledistrikt syd inkluderes i beslutningen. Det kræver mod, men vil sikre fortsat god og økonomisk drift på skolerne i området.

Mvh. Skolebestyrelsen på Engstrandskolen

 

Kommentarer