Livsstil og forbrug

Boks til farligt affald

Foto: Hvidovre Kommune

Farligt affald skal sorteres rigtigt, så vi undgår, at miljøfarlige stoffer ender i naturen.

Affaldet bliver sorteret og genanvendt. Fx kan 98% af en elsparepære genanvendes. Resten behandles kemisk, brændes ved meget høje temperaturer eller deponeres.

Derfor får alle husstande en rød miljøboks til farligt affald. Den bliver uddelt i løbet af januar og februar 2022. Boksen afhentes 4 gange om året sammen med storskrald. Skraldemanden tager den fyldte boks med og sætter en ny, tom miljøboks til dig.

I boksen kan du lægge batterier, rengøringsmidler med faresymboler på, spray-dåser, elpærer og småt elektronik som fx legetøj eller mobiltelefoner og andre små genstande med lys eller lyd.

Kommentarer