Hvidovre

Anlægsarbejde ved Hvidovre Station

Foto: Hvidovre Kommune

Forpladsen ved Hvidovre Station skal renoveres.

Projektet er et samarbejde mellem DSB og Hvidovre Kommune, og anlægsarbejdet begynder den 15. august 2022 og forventes at vare frem til midten af december.

Busholdepladserne flyttes i perioden til henholdsvis modsatte side af Hvidovrevej og umiddelbart syd for jernbanetunnelen ved Hvidovre C.

Med renoveringen bliver stationsforpladsen opgraderet, så den også kan bruges som byrum. Der vil blive plantet nye træer og buske i større bede med stauder og løg, der blomstrer på skift fra forår til efterår.

DSB udskifter de eksisterende cykeloverdækninger med nye overdækninger med beplantet tag. Desuden bliver belægning på pladsen fornyet og får ledelinjer for svagtseende.

Busholdepladser, korttidsparkering, taxaholdepladser og cykelparkering bliver bevaret som hidtil.

Kommentarer